Östgötalagen Med Förklaringar

Bok av Östgötalagen
Bra bok om östgötalagen som förklarar vilket gör denna lag lättare att förstå. Bra att det kommer böcker med förklaringar.