Balladen om Marie : en biografi över Marie Krøyer

Bok av Anastassia Arnold
Marie Krøyer (1867-1940) var gift med den mest kände av Skagenmålarna P. S. Krøyer. Hennes egna konstnärsdrömmar fick dock stå tillbaka för rollen som hustru till samtidens störste Nordiske målare. På somrarna spelade paret en central roll i den berömda konstnärskolonin i Skagen. Trots P. S. Krøyers stora framgångar som konstnär kom äktenskapet att förmörkas av hans framväxande sinnessjukdom. På Sicilien träffar Marie den svenske tonsättaren Hugo Alfvén, och en tragisk passionshistoria tar sin början. Det blir skilsmässa från Krøyer, som sjunker djupare in i sin manodepressiva sjukdom. Marie flyttar till Sverige med Hugo Alfvén och de får en dotter. Hugo Alfvén är otrogen mot Marie redan från början av deras förhållande, varför äktenskapet slutar med en rättsligt, både lång och komplicerad skilsmässa.
11 utgåvor
Välj utgåva
Balladen om Marie Krøyer : en biografiSvenska - Pocket
ISBN: 9789170401060
Balladen om MarieDanska - Inbunden
ISBN: 9788711381007
Balladen om MarieDanska - Pocket
ISBN: 9788799609680
Balladen om Marie KrøyerDanska - Pocket
ISBN: 9788763827034
Balladen om MarieDanska - Pocket
ISBN: 9788726100907
Balladen om Marie. En biografi över Marie KrøyerSvenska - Inbunden
ISBN: 9789137118284
Balladen om MarieSvenska - Inbunden
ISBN: 9789137116358
Balladen om MarieDanska - Inbunden
ISBN: 9788759511497
Från att i min värld ha varit fantastiska och privilegierade människor och konstnärer har synen på dessa förändrats. De var utan tvivel stora konstnärer, men inte lika stora humanister. Det var milsvidd skillnad mellan män och kvinnor. Marie som aldrig skulle ge upp sitt måleri tvingas dock till det i och med äktenskapet med Søren Kröyer. Hon bryts sakta men säkert ned, inte bara för att hon inte kan måla, utan också pga makens psykiska tillstånd. Hon ansvarar för maken, hushåll, personal och dottern. Maries hälsa bryts ned, hon orkar inte med dottern som därför till största delen är bortackorderad. Marie upplever en ny kärlek i Hugo Alfven. Søren nekar skilsmässa. Han läggs till och från in för psykiatrisk vård. Maries mor förskjuter henne pga Hugo. Dottern likaså. Marie vistas då och då på vilohem för att klara av sin tillvaro. Den nye kärleken kan inte hålla sig till en enda kvinna. Han åtrår de flesta, till Maries förtvivlan. Trots utebliven skilsmässa lever paret som gifta och får en dotter tillsammans. Gamla vänner drar sig undan. När Hugo ska komponera skickar han bort Marie och dottern för att de inte ska störa. Efter många år går Søren med på skilsmässa. Hugo och Marie gifter sig så småningom. Hugo gör det pga att hans nya tjänst kräver det. Maries hälsa vacklar, både psykiskt och fysiskt, mycket beroende på Hugos fortsatta otrohet och hennes sedan tidigare tunga bagage. Situationen blir till slut ohållbar även i detta äktenskap och de skiljs till slut. Marie försonas med sin mor då denna ligger på dödsbädden. Hon försonas även - om än ytligt - med äldsta dottern som ärvt faderns psykiska sjukdom. Marie återupptar aldrig måleriet.