Iskallt och stenhårt

Bok av Rickard Flinga
År 1981 dömdes Rickard Flinga för mord i USA. Han hade skjutit en man som förgripit sig på hans minderåriga dotter. Nu väntade tjugo år i fängelse, varav tretton i isoleringscell. Det var en tillvaro där misshandel och mord tillhörde vardagen. Efter avtjänat straff utvisades Flinga till Sverige, hans pappas hemland som dittills varit okänt för honom. Iskallt och stenhårt handlar om den långa, grymma vägen ut ur helvetet. Om hur ett skoningslöst system gör människor till monster. Och om en ensam mans kamp för ett värdigt liv. Rickard Flinga, född 1951 i Sydamerika, deltar i kriminalvårdsdebatten och föreläser för ungdomar.
Jag tycker boken är ganska bra! Den är intressant med ganska mycket bakgrundsfakta om Texas fängelser. Jag skulle velat ha mer om Flingas erfarenheter och att han skulle beskrivit mer utifrån sitt perspektiv och vad han tyckte/tänkte. Jag tycker att den är intressant men språket är inte jättebra. Det är inte jättebra översatt och det är konstiga ordföljder ibland. Men överlag är det en medelmåttlig bok.