Iskallt och stenhårt

Bok av Rickard Flinga
Jag tycker boken är ganska bra! Den är intressant med ganska mycket bakgrundsfakta om Texas fängelser. Jag skulle velat ha mer om Flingas erfarenheter och att han skulle beskrivit mer utifrån sitt perspektiv och vad han tyckte/tänkte. Jag tycker att den är intressant men språket är inte jättebra. Det är inte jättebra översatt och det är konstiga ordföljder ibland. Men överlag är det en medelmåttlig bok.