Fattigmans heder

Bok av Heðin Brú
Fattigmans heder av Heðin Brú är en bok som anses vara Färöarnas mest betydelsefulla verk. Den skildrar på ett levande sätt livet på Färöarna där det som havet kan ge i form av valfångster, främst grindval, formar villkoren för ekonomin för den fattige. Boken berättar om en familjs förhållande till skuld och heder.
2 utgåvor
Välj utgåva
Fattigmans hederSvenska - Pocket
ISBN: 9789117715915
Fattigmans hederSvenska - Pocket
ISBN: 9789163010743
Fattigmans heder skrevs redan 1940 men kom ut i Sverige första gången 1977. Den här boken är tunn och liten i formatet men oerhört innehållsrik och tungt tragisk och rolig på samma gång. Författaren är från Färöarna och boken Fattigmans heder räknas som Färöarnas bästa bok som skrivits. Det är väldigt lätt att förstå när man läst boken. Den griper tag och levandegör levnadsvillkoren på Färöarna men också den heder som den fattige satte högt. Det var i den fattiges heder som värdigheten upprätthölls. Det är djupt gripande att förstå vidden av det här hedersbegreppet som den fattige hade i vart fall då och där på Färöarna. Att skulder skulle betalas oavsett hur hårda livsvillkoren då blev. Boken skildrar relationerna mellan generationer och det hårda livet som valfångare. På Färöarna fångade man grindvalar och tog till vara allt som valen hade att ge. Man får en god och levande insyn i levnadsvillkoren och förståelse för hur det karga trädlösa landskapet som Färöarna är formar ett extremt sätt att leva. Det här är en tunn bok men här ska man verkligen inte döma boken efter sitt utseende. Det är en innehållsrik bok som verkligen kan vidga läsarens perspektiv. Fattigmans heder är en liten bok med ovanligt stort och betydelsefullt innehåll.