Slutstation rättspsyk

Sofia Åkerman
Detta är en viktig och djup bok som handlar om unga kvinnor med gravt självskadebeteende. Kvinnorna slussas vidare till avdelningar inom rättspsykiatrin då allmänpsykiatrin inte lyckats ge dem rätt vård och behandling. Boken, som är verklighetsbaserad, tar med läsaren på en resa som är okänd för de flesta. Man kan inte undgå att bli illa berörd, men samtodigt känner man att det finns hopp för dessa kvinnor.