Att sätta gränser : ett villkor för växande

Bok av Bengt Grandelius
Varför har vi vuxna så svårt att säga ifrån och sätta gränser? Att inte låta barn erfara tydliga gränser ger dem falska förespeglingar om att de alltid står oemotsagda och i centrum för alla andra vilket inte kan ge annat än grymma besvikelser framöver. Genom att sätta gränser talar vi om att vi ibland måste dela med oss, respektera andra, lära av och lyssna till andra, och att vi då och då tvingas avstå från en del av våra önskningar. Bengt Grandelius vill framhålla vikten av vuxenauktoritet. Det är viktigt att vi tror på oss själva och orkar vara de vuxna som våra barn behöver. En rad vardagliga konflikter mellan barn och vuxna beskrivs och en hel del handfasta råd förmedlas. Läsaren får också en bakomliggande förståelse för varför vuxenheten gått vilse . Vi gör det mycket svårt för oss om vi tror att det är möjligt att leva med våra barn - älska dem, respektera dem och uppmuntra deras initiativ- och skaparkraft - utan att ta hänsyn till oss själva som de erfarna personer vi faktiskt är. Vuxna vet en hel del som barn inte vet, men många föräldrar förnekar det i sin rädsla att kränka barnet. Ett sista kapitel berör hur man i relationer mellan vuxna - hemma, på föräldramöte, på jobbet etc - kan ha användning av det synsätt på gränssättning som författaren förmedlar. Att sätta gränser är en förmåga som utvecklats ur vad vi själva fått lära oss och erfara - som barn! I denna lätt reviderade utgåva har studieplan och register tillkommit. Bengt Grandelius är leg psykolog och privatkliniskt verksam. Han har en omfattande erfarenhet av socialt behandlingsarbete med barn och ungdomar; dels som familjeterapeut, dels som hand-ledare och utbildare inom barnomsorg, skola, socialtjänst och högskola. Tiotusentals föräldrar och yrkesverksamma inom skola och omsorg runt om i landet har hört hans föreläsningar och bidragit med synpunkter till denna bok.
5 utgåvor
Välj utgåva
Att sätta gränserSvenska - E-bok
ISBN: 9789127128255
Att sätta gränser : ett villkor för växandeSvenska - Inbunden
ISBN: 9789127073692
Att sätta gränser : ett villkor för växandeSvenska - Inbunden
ISBN: 9789127108639
Att sätta gränser : ett villkor för växandeSvenska - Inbunden
ISBN: 9789127068414
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Bokbörsen (begagnade böcker)
20 kr + 59 frakt
Bokus
234 kr fri frakt