Har du attityden? : en inspirationsbok om företag som vill förändra världen

Claes Knutson

Genom enkla frågeställningar kan man lätt planera hur ett företag ska arbeta för att nå sina mål. Det går inte alltid som tänkt, men genom att ha en tydlig färdväg minimeras problemen av hinder på vägen. I boken tas tydliga exempel upp från riktiga företag, och hur dessa använt simpla metoder för att planera sina affärsstrategier.

Vart, vad och hur? Dessa är bokens tre nyckelfrågor, och alla tre visar sig vara oerhört användbara för att lyckas driva en organisation eller ett företag till framgång.

VART? Vart ska vi nånstans som organisation?
Boken berättar om frågan som en oerhört viktig vägvisare, som en destination på en karta. Utan att veta vart man ska någonstans kan man aldrig ta sig till målet. Genom att definiera vart i form av vilka kunder man ska ha, vilken marknadsposition man strävar efter eller vilken arbetsgivare man vill vara blir färdvägen mycket lättare.

VAD? Vad ska vi göra för att ta oss dit?
Ska vi åka bil, båt eller flyga till resmålet? På samma sätt kan man resonera inom en organisation. Genom att definiera vad man behöver göra för att nå sina mål kan man enkelt börja sätta upp en plan för moment som behöver genomföras.

HUR? Hur ska vi göra det?
Ska vi åka bil först och sen flyga, eller tvärtom? Den sista viktiga frågan som lägger ut sista detaljerna av färdvägen.

Boken handlar om dessa tre simpla frågeställningar, och påvisar att det simpla inte är att underskatta. Den ger bra exempel från riktiga företag, och blir oerhört intressant för mig som läsare som är intresserad av entreprenörskap. Jag rekommenderar boken för alla som är intresserade av ledande och uppbyggande av verksamheter. Den ger bra perspektiv och tydliga exempel på hur några av världens största företag har kommit dit de är idag.