Inkorporerad : om vår kallelse till medarbetarskap i kyrkan

Bok av Per Anders Sandgren