Den dolda alliansen

Bok av Mikael Holmström
»Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.« Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket. I Den dolda alliansen besvaras också kärnfrågan: Vad visste politikerna? Mikael Holmström är Sveriges främste säkerhetspolitiske reporter, sedan 1989 verksam vid Svenska Dagbladet. År 2007 invaldes han som ledamot både i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Den 24 mars 2012 mottog han Föreningen grävande journalisters guldspade, »för att ihärdigt, omfattande och detaljrikt ha blottlagt offentliga lögner om Sveriges samarbete med NATO under flera generationer«. »Som den målmedvetne nyhetsjägare han är redovisar Holmström mängder av tidigare okända dokument och sakuppgifter Ingen som vill förstå och förhålla sig till Sverige under det kalla kriget kommer undan hans grundliga redogörelse.« Per T Ohlsson i Svenska Dagbladet »Vad Mikael Holmström övertygande visar är att (de statliga neutralitets-)utredningarna inte gett en korrekt bild, inte ens utifrån sitt eget underlag.« Wilhelm Agrell i Sydsvenskan »Holmström har tillräckligt många öppna källor för att övertygande styrka sin tes. En bärande, djupt sympatisk tanke med boken är »the people has a right to know«. Amerikanerna visste förstås, de nordiska grannländerna visste, Sovjet visste (i hög grad och i detaljer efter Stig Wennerströms insatser, om inte förr). Men de svenska väljarna hölls ovetande.« Staffan Dahllöf i Folket i bild/Kulturfront
En utmärkt bok som på djupet och med skärpa avslöjar Sveriges samarbete med Nato och Västmakterna under det kalla kriget. En bok som bör läsas av alla med intresse för historia som även har bäring på vår samtid-drygt 30 år efter Berlinmurens fall.