Bollywood: Indiens drömfabrik

Bok av Pär Jansson
Bollywood : Indiens drömfabrik av Pär Jansson är en bok som handlar om filmindustrin i Indien. I Bombay produceras det årligen över 200 filmer. Dessa är otroligt populära i Indien och många menar att Bollywood är en viktig del av den indiska identiteten. Författaren skriver detaljerat om filmindustrins betydelse i det enorma landet.
2 utgåvor
Välj utgåva
Bollywood : indiens drömfabrikSvenska - Pocket
ISBN: 9789170400889
Bollywood : Indiens drömfabrikSvenska - Pocket
ISBN: 9789170400759
Bollywood : Indiens drömfabrik av Pär Jansson handlar om den indiska filmindustrin Bollywood. Den ligger i staden Bombay och här produceras årligen över 200 filmer. Den indiska filmindustrin har en enorm påverkan på landets befolkning. Många talar om att Bollywood är en religion, en nationell identitet eller en egen stat. Med andra ord går det inte att ta miste på den enorma betydelse som den indiska filmindustrin har. I denna bok ger författaren en nyanserad bild av indiska film, men framför allt dess betydelse.

Detta var min första bok av Pär Jansson och enligt mig är det hans bästa. Den som vill förstå indisk kultur bättre bör verkligen läsa den. Indien är ett otroligt komplext land med många olika religioner, språk och delstater. Här bor över en miljard människor och det finns både stora klasskillnader och regionala skillnader. Det finns dock en sak som håller ihop landet och ger befolkningen en gemensam identitet och det är Bollywood. Namnet myntades av en journalist som gjorde kopplingen till den amerikanska filmindustrin som är synonym med Hollywood. Bollywood är en enorm industri, men desto mindre känd utanför landets gränser. Inom Indien liknas det dock vid en religion där de största skådespelarna behandlas som gudar. Bollywood filmer bygger på drömmar, glädje och förhoppningar och många menar att Indiens ideal och framtid skildras i filmerna. Otroligt intressant och välskriven bok som gav mig en djupare insikt om den indiska kulturen.