Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet

The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge
Bok av Peter L. Berger
Fokusera mer på människans handlande i vardagslivet än på de intellektuella strömningarnas historia i den kunskapssociologiska forskningen, menar författarna till denna klassiker som ursprungligen publicerades 1979 och vänder sig till sociologer, psykologer, pedagoger, filosofer, historiker och antropologer. Peter L. Berger & Thomas Luckmann är bägge framstående professorer i sociologi i USA respektive Tyskland.
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
CampusBokhandeln
108 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet
108 kr
Bokus
174 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt