Flow : den optimala upplevelsens psykologi

Bok av Mihály Csíkszentmihályi
Flow är den känsla vi får då allt fungerar och stämmer, när vi står inför utmaningar och arbetar på toppen av vår förmåga, då vi glömmer tid och rum och utför fantastiska prestationer.