Så blir barn tvåspråkiga

Bok av Lenore Arnberg
Det är allt vanligare att barn växer upp i miljöer där två eller flera språk talas. Tvärtom vad många tror innebär det dock inte att barnen per automatik lär sig de olika språken flytande. Föräldrarna måste vanligtvis jobba metodiskt för att detta ska ske. Denna bok ger praktiska tips, förslag på metoder och svar på vanliga frågor.
Det är en vanlig missuppfattning att barn som växer upp i flerspråkiga miljöer lär sig språken automatiskt. Språk är en gåva och barnen kommer att ha stor nytta av kunskapen senare i livet, men det är dock inte lätt som förälder att lära barnen två eller flera språk flytande. Det krävs en enorm insats och därför kan det vara bra att läsa en eller ett par böcker om flerspråkighet. Detta kan hjälpa till för att skapa strategier och realistiska mål.

Författaren, som är språkforskare, slår hål på vanliga myter och besvarar de vanligaste frågorna som föräldrar i flerspråkiga hem brukar ha. Hon beskriver de olika metoderna och vanliga svårigheter. Här finns även intervjuer med flerspråkiga familjer, lästips, frågeformulär och praktiska tips.

Jag tycker denna bok är otroligt bra och informativ om ämnet. Den riktar sig direkt till föräldrar som vill att barnen ska behärska fler än ett språk. Den är praktisk och får en att inse att man inte är ensam om de problem som lätt uppstår. Igenkänningen är hög och jag rekommenderar den varmt!