The Silence Between Us

Bok av Alison Gervais
När Maya, som är döv, flyttar till en annan del av landet tvingas hon börja i en skola med bara hörande. Trots alla svårigheter detta för med sig fortsätter hon att fokusera på sina framtida mål. Och oavsett vad omgivningen tycker så vägrar hon att se sin dövhet som ett hinder.
5 utgåvor
Välj utgåva
The Silence Between UsEngelska - Inbunden
ISBN: 9780310766162
The Silence Between UsOkänt
ISBN: 9781974962921
Silence Between Us
ISBN: 9780310766308
Silence between us
ISBN: 9780310766001
Precis innan Maya ska börja sitt sista år på high school bestämmer hennes mamma att de ska flytta tvärs över landet. Maya har tidigare gått på en skola för döva, men nu ska hon börja i en vanlig skola. Maya är ambitiös och pluggar stenhårt för att komma in på ett bra college och kunna utbilda sig till något inom medicin. Maya har aldrig sett sin dövhet som någonting negativt, vilket hennes lärare och klasskompisar på den nya skolan har svårt att förstå. Maya kan prata och läsa på läppar, så hon kan kommunicera även med personer som inte kan teckenspråk. Men det är jobbigt och ansträngande att prata vanligt och hon föredrar att använda teckenspråk. En kille i klassen, Beau, börjar lära sig teckenspråk för att lättare kunna kommunicera med Maya, men Maya blir misstänksam och undrar om han har något dolt syfte med detta. När Maya får möjligheten att genomgå en operation som kan göra henne hörande igen, blir Beau mycket förvånad när hon avböjer. Maya blir sårad, gillar han inte henne så som hon är?

Mayas värld ligger långt ifrån min egen verklighet. Jag har, liksom Beau, svårt att förstå varför Maya inte vill genomgå operationen. Men det är väldigt spännande och intressant att få följa Mayas upplevelser som döv bland hörande människor. En läsvärd bok som jag varmt rekommenderar!