The Mind of the Horse

Esprit du cheval
Bok av Michel-Antoine Leblanc
Hästen har varit med oss människor mycket, mycket länge. Men nästan lika länge har vi förlitat oss på tro och erfarenhet vad gäller förståelsen av dessa ädla djur. Men nu äntligen pågår en intensiv forskning internationellt om hästens beteende och sinnen. Det här är en sammanställning över den forskning som finns idag.
Under en lång tid har vi fått förlita oss på erfarenheter och lösa teorier om hur hästar beter sig och varför. När forskningen om hästar äntligen började komma igång handlade den till en början mest om hur vi kunde använda hästen, d.v.s. ur människans perspektiv. Det är först på senare tid som forskare intresserat sig för hur hästen uppfattar världen, och hur dess beteenden uppkommer. Vi har kommit till att förstå att om vi förstår dem, kan vi också göra oss förstådda.

Michèl-Antoines sammanställning av forskningsläget i dagsläget över detta forskningsområde ger en bild av hästen som aldrig förr. Den som läst denna bok kommer att få en ny syn på hästar, en syn som inte bara innehåller en mängd information som är värdefull för oss som hanterar hästar, utan också värdefull på många andra sätt. Det här skulle kunna vara en bibel för alla som någon gång håller i ett grimskaft.