Geralds lek : roman

Gerald's Game
Bok av Stephen King