The Practicing Mind

Bok av Thomas M. Sterner
Hela livet är en träning, i en form eller en annan. Att öva på något kräver mycket mer än passivt lärande. Vår målbild att vi en dag kommer att nå en prestationsnivå som känns fullständig är en illusion människan har skapat sig själv. I denna bok får läsaren istället lära sig att älska processen som träningen medför.
När vi kommer till en tid då vi vill förbättra oss själva eller ta oss an livets utmaningar så är resultatet beroende av tre faktorer. Dessa faktorer eller attribut är tålamodet, fokuset och disciplinen. Tre drag som verkar svårfångade och än svårare att underhålla. I denna inspirerande och lättlästa bok delar Thomas Sterner med sig hur vi alla har kapacitet att lära oss vilka färdigheter vi än vill, vare sig det gäller en sport, ett språk eller ett hantverk.

Som ung handlar livet om att misslyckas om och om igen tills man lyckas. Om vi hade gett upp inför misslyckanden och svårigheter som unga så hade vi till exempel aldrig lärt oss gå, cykla eller knyta skorna. I denna bok så lär Sterner ut metoder som visar att träning som är utförd på rätt sätt inte endast leder till en ljusare framtid, utan också ett mer njutbart nu.