Light of the Stars

Bok av Adam Frank
Light of the Stars ger flera nivåer av fascinerande vetenskap och föreslår en ny teori om hur astrobiologi och studier av livet på andra planeter kan hjälpa oss att förstå klimatförändringar och civilisationen på jorden. Det ena genombrottet efter det andras behandlas i väldigt fascinerande detaljer; inte bara inom astronomi utan också i människans historia på jorden.
Är vi ensamma i universum? Finns det liv på andra planeter? Det här är frågor som astronomer, filosofer och teologer har frågat sig själva i århundraden. Det var inte så länge sedan som idén om intelligent liv på mars och Venus underhölls. När forskarna bestämde att detta inte var fallet började de rikta blickarna någon annanstans i atmosfären. Deras upptäckter har varit fantastiska. Insikten att många andra planeter nu finns där ute har kommit till och många kan vara beboeliga.

I denna bok, Ligh of the Stars, kopplar astrofysikprofessorn och vetenskapsförfattaren Adam Frank jordens nuvarande klimatförändring med livsmöjligheterna på anda planeter. Han postulerar att mänskligheten och dess civilisationsprojekt representerar en slags ”kosmisk tonåring”, som saknar mognad för att ta ansvar för våra handlingar och vår framtid. Han betonar vikten av att våra globala samhällen anpassar sig och bli fullt hållbara när mänskliga aktiviteter fortsätter att anstränga både jordens resurser och dess klimatsystem.

Detta är en väldigt intressant och spännande bok som presenterar både nya och bekanta koncept och idéer angående vår värld som vi lever i och den atmosfär som vi befinner oss is.