Lina Läsepiga

Bok av Anna Lorentz
Lina Läsepiga är den andra boken i en serie om fem böcker. Lina, som tidigare blivit utvald till att bli läsepiga i sin hemsocken, har varit i Växjö och studerat. Nu återvänder hon hem och tanken var att hon skulle börja undervisa direkt. Men bönderna är motvilliga till detta, då det har varit missväxt.
Andra boken av fem om bonddottern Lina som har blivit utsedd till läsepiga i sin hemsocken. Lina har precis kommit hem efter att ha varit i Växjö en tid där hon har studerat. Men vid tiden för Lina hemkomst är det osäkert om Lina kan få tillträda tjänsten som läsepiga. Bönderna knorrar, det är nödår och de behöver dra in på såväl mat som tjänster, varför barnen ännu mer behövs hemma i arbetet. Prästen kämpar vidare för att få igenom bildandet av en folkskola i socknen, men det hjälper föga. Slutligen bestämmer sig prästen för att själv ordna skolundervisningen, men det är ytterst få barn som kommer.

Lina Läsepiga är en synnerligen intressant gestaltning av kampen för bildningen som rådde på landsbygden under 1830-talet. Lorentz beskriver så många olika karaktärer med olika roller i samhället, vilket ger en en helhetsbild av hur det var på den tiden.