Svensk amatörteaterhistoria

Bok av Gunnar Ollén
Boken handlar om hur amatörteaterns resa sett ut i Sverige under lite drygt hundra år mellan 1865-1978. Den tar upp många intressanta aspekter av amatörteater så som studentteater, studentspex, friluftsspel och mycket annat. Dessutom ger boken en inblick i hur samhället har förändrats och hur synen på amatörteater förändrats med samhället.
Den här boken som släpptes 1979 handlar om hur den svenska amatörteaterhistorien har sett ut. Åtminstone som den såg ut mellan 1865-1978. Boken är pedagogisk och mycket informativ och den belyser hur amatörteaterns historia förändrats under lite drygt hundra år.

Boken lyfter fram några mer generella aspekter av amatörteaterns historia och sen går den in på djupet på några områden. Dels lyfter den fram typisk svenska amatörformer av teater så som studentteater, studentspex och friluftsspel av olika slag.

Den här boken passar både studenter som studerar teatervetenskap i någon form, någon som själv sysslar med amatörteater eller teaterfantasten. Som läsare krävs det inga förkunskaper och det går att läsa boken per kapitel och inte nödvändigtvis läsa hela boken på en gång. Boken är särskilt viktig för den som är intresserad av studentspex, studentteater och bygdespel eller friluftsspel. Generellt kretsar boken en hel del kring hur amatörteaterns del av samhället förändrats med tiden och på så vis blir boken viktig ur en historisk aspekt också.