BeGreppbart - Makt

Mats Börjesson

I fokus är begreppet makt, vilket diskuteras utifrån ett teoretiskt perspektiv. Hur ser vi på makt? Det kan vara svårt att konkretisera detta begrepp, men makt är något vi alla råkar ut för alternativt utövar på olika nivåer i samhället. I boken introduceras vetenskapliga teorier rörande dold makt likväl som makt på olika abstraktionsnivåer.

Boken ingår i en serie som heter Begreppbart. I serien hanteras olika företeelser som är viktiga att ha kunskap om, främst som ledare på en arbetsplats. Några andra böcker i serien heter Kommunikation, Beslut och Ledarskap.

Innehåll
Boken handlar om makt i olika former. Det kan handla om formell makt kontra informell makt. Vem är det egentligen som bestämmer på arbetsplatsen? Är det chefen eller är det någon informell ledare som sprider motsatta idéer? Boken behandlar olika teorier kring makt, historiskt och i nutid. Aspekter som jämlikhet och genus kan kopplas till makt och det viktiga är att man får syn på den sorts makt som finns där man själv deltar. Vad är det "osynliga" och hur påverkar det människorna i den situationen?

För vem?
Boken passar bra för alla som är intresserade av kommunikation och samröre mellan människor - sociologi. Nyttigt innehåll för chefer, olika slags ledare, lärare eller andra yrkesgrupper där det händer mycket i samspelet mellan personer.

Språk och stil
Trots att boken är ganska kort tar det tid att läsa den. Den är fylld av information och man behöver reflektera samtidigt som man läser, om man ska få ut något av den. En mycket viktig bok som rekommenderas.