Daterat Moskva

Bok av Stig Fredrikson
"Daterat Moskva : Rysslands väg leder bort" av journalisten, TV-kommentatorn och författaren Stig Fredrikson är en skildring av Rysslands utveckling sedan Kalla kriget och Sovjetunionens fall. Författaren delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av Ryssland och beskriver landets förändringsprocess till det moderna Ryssland idag. Hans egna betraktelser varvas med lokalbefolkningens åsikter.
Det här kan vara Fredriksons mest lättlästa bok då den glider från ämne till ämne på ett sätt som gör att man som läsare inte tappar fokus en enda sekund. Ibland kommer han in på sidospår som gör det hela något rörigt, men boken är alltigenom intressant och spännande. Fredrikson målar upp en ganska tragikomisk bild av ett folk som verkar föredra välstånd framför rättvisa och frihet, och när man tittar närmare på landets historia så förstår man till viss del varför ryssarna känner så. Boken har ett decennium på nacken, men det gör den bara mer intressant. Författaren är relativt hoppfull när han talar om framtiden för Ryssland, och anser inte att sovjetsystemet hittat sin väg tillbaka till Kreml. Det får mig att tänka att tio år är en ganska lång tid.
"Daterat Moskva : Rysslands väg leder bort" är en intressant skildring av Ryssland. Journalisten och författaren Stig Fredrikson har lång erfarenhet av Ryssland och anses av många vara en av de främsta Rysslandskännarna i Sverige. Han har gett ut flera intressanta böcker om landet i öst. Denna gång delar han med sig av sina personliga erfarenheter och betraktelser. Det är ett intressant perspektiv som spänner över flera decennier. Han berättar om utvecklingen från Sovjetunionens fall till det moderna Ryssland idag.

Stig Fredrikson har lång erfarenhet av att rapportera om Ryssland. Det är framför allt fokus på ekonomin och politiken, men han ger även en inblick i hur livet är för ryssar. Trots att Ryssland är ett mycket komplext land lyckas författaren bryta ned det och skapa en relativt lättläst skildring. Läsaren får en inblick i hur landets utveckling skett samt vart landet är på väg. Det ger även en intressant bild av ryssars åsikter och hur de tycker att landet bör styras. För många svenskar kan det vara förvånande att läsa om att många ryssar föredrar stabiliteten med centralstyre över friheten som en renodlad demokrati skulle innebära.

Ryssland är ett mycket mäktigt land och de har alltid gått sin egna väg. Detta är en lysande bok om landets politiska och ekonomiska utveckling. Ett måste för alla som är intresserade av Ryssland, politik och samhällsskildringar.