#Älskanoveller : 30 nyanser av frihet

Vanessa-Leotina Allerth m.fl.
Förvisso medverkar jag själv i denna novellantologi, men jag har medvetet valt att hoppa över min egen novell och bara bedöma de övriga novellerna.

Som man förstår utifrån titeln - "#älskanoveller - 30 nyanser av frihet" - har de olika författarna och novellisterna tolkat temat "frihet" på olika sätt. Några noveller handlade om kvinnor som på olika sätt utsattes för fysisk och psykisk misshandel. Det var intressant att läsa alla dessa olika noveller, även om inte alla föll mig helt i smaken. Det fanns dock flera noveller som jag tyckte utmärkte sig på ett eller annat sätt och nedan nämnda noveller är ett urval av dessa.

Linda Bonaventura Åbergs novell "Kärleksburen" berörde mig väldigt mycket och jag kände att det hade kunnat vara mig som hon skrev om. Benny Fröjds novell "Annektering" fick mig att dra på munnen och i slutet skrattade jag rakt ut. Novellen "En kopp te, älskling?" (som Cecilia Hultberg har skrivit) hade en oväntad twist på slutet, som fick mig att le. Även Rose Tillberg Mattssons "Vinterfiske" hade en för mig oväntad twist - som definitivt lyfte novellen. Jag rös av obehag när jag läste Karolina Larssons välskrivna novell "Schackmatt".

Över lag var novellerna välskrivna och intressanta. Läs dem gärna.