Längtans latituder

Latitudes of Longing
Bok av Shubhangi Swarup
En mängd olika livsöden slår oss följe i denna debutroman av Shubhangi Swarup. Dessa öden vävs samman till en livsväv på den indiska havsön. Vi träffar människor i Burma, Indien och Nepal och visar på mänsklighetens skönhet och ondska och inte minst på vår relation till den natur som omger oss.
. Här får vi möta ett antal olika personer som på något sätt ändå hänger ihop; det nygifta paret där maken är forskare och hustrun är klärvoanat, mamman som kämpar för sin fängslade son, det åldrande paret som försöker återuppleva passionen, en yeti som söker mänsklig kontakt och en sköldpadda som upplever otroliga saker. Man får komma nära dessa människor, in på livet, både detta liv och livet bortom döden.

Romanen handlar om livet, om det vi ser och det som vi inte ser, om att vara människa och vår relation till naturen. På ett mycket poetiskt och särpräglat språk fångar Swarup de olika karaktärernas kamp. Livet handlar om längtans latituder och orons longituder. Denna roman kan få en att ompröva sin världssyn och att fundera över basala saker som vad kärlek egentligen är. På köpet får man också insikt i det indiska köket, språket, traditioner, historia etc. En mycket vacker roman.