Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Bok av Gisela Håkansson
Antalet tvåspråkiga barn ökar markant i Sverige, bland annat på grund av invandringen. Detta ställer krav på samhället, lärare och andra personer som kommer i kontakt med flerspråkiga barn. Denna bok är framförallt lämpad för högskolestudier i flerspråkighet. Den beskriver utvecklingsprocessen av barns tvåspråkighet, inklusive uttal, vokabulär och grammatik. Den innehåller flera autentiska exempel på tvåspråkighet i samhället.
2 utgåvor
Välj utgåva
Tvåspråkighet hos barn i SverigeSvenska - Pocket
ISBN: 9789144030708
Tvåspråkighet hos barn i SverigeSvenska - Pocket
ISBN: 9789144116297
Denna bok är i första hand anpassad för högskolestudier i flerspråkighet, men även lärare och föräldrar till tvåspråkiga barn kan ha nytta av denna bok. Allt fler barn i Sverige är tvåspråkiga. Det finns mängder av olika varianter av två- och flerspråkighet. Vissa barn talar sitt modersmål hemma, men ett andra språk i skolan. Andra talar två olika språk hemma varav ett språk är det som talas i skolan. Detta ställer krav både på föräldrarna och lärarna. Barn i invandrarfamiljer, inhemska majoriteter och döva barn är bara några av många grupper som tas upp i denna bok.

Denna bok lägger fokus på hur utvecklingsprocessen ser ut. Detta inkluderar bland annat hur uttal, grammatik och vokabulär utvecklas. Jag gillar framför allt att boken innehåller många olika exempel samt en lista med olika språken. Det är inte den mest praktiska boken för föräldrar, men den är mycket intressant.