Rädd att falla : studier i manlighet

Bok av Claes Ekenstam och Jonas Frykman m.fl.
Den feministiska kvinnoforskningen har avsatt en rad betydelsefulla studier i kvinnlighetens historia. Här har en rad framstående forskare bidragit med en motsvarande studie kring manligheten. Claes Ekenstam, idéhistoriker, har skrivit de uppslagrika kapitlen Kroppen, viljan & skräcken för att falla: ur den manliga självbehärskningens historia samt En historia om manlig gråt. Historikern Jens Ljunggren har skrivit Mellan kultur och natur: Mannens kropp och gymnastikens uppgift. Thomas Johansson, sociolog, skriver om några fall ur Freuds praktik: Råttmannen, Vargmannen, Schreber och andra män. Vidare bl a om body-building i kapitlet Muskler, svett och maskulinitet. I ett större kapitel diskuterar Arne Nilsson Modernisering och manlig homosexualitet, svenska storstadsmän kring mitten av 1900-talet. Jari Kuosmanen har skrivit kapitlet Den finske mannens bermudakvadrat och andra komplicerade livsmönster. Etnologen Jonas Frykman diskuterar manlighet under rubriken Manligheten osäkrad.