Barnmorska i Brasilien

Als hebamme in Brasilien
Bok av Angela Gehrke da Silva
Barnmorska i Brasilien skildrar en ovanligt modig, handlingskraftig, osjälvisk och kärleksfull kvinnas äventyrliga liv. Som relativt nyexaminerad barnmorska följde tyska Angela Gehrke da Silva sitt kall och sin längtan att hjälpa socialt utsatta och fattiga människor. Hon sålde och gav bort allt hon ägde och köpte en enkel biljett till Brasilien. Här anslöt hon sig till ett socialt projekt och byggde upp ett förlossningshus i ett av São Paulos fattigkvarter, favelan Monte Azul. Angela blev snart hela favelans hjälpande ängel. Men en del av hennes arbete bestod också i att föreläsa och undervisa, något som gjorde att hon så småningom blev omtalad i hela Brasilien. Men innan dess drabbades hon både av yrkesförbud och sjukdom, och det var under dessa perioder som hennes dagboksanteckningar började växa till en hel bok, som kom ut först efter hennes död. Denna medryckande levnadsberättelse visar hur stor skillnad en enda, på allvar engagerad, människa kan åstadkomma på samhällelig nivå.
Barnmorska i Brasilien skildrar en ovanligt modig, handlingskraftig, osjälvisk och kärleksfull kvinnas äventyrliga liv. Som relativt nyexaminerad barnmorska följde tyska Angela Gehrke da Silva sitt kall och sin längtan att hjälpa socialt utsatta och fattiga människor. Hon sålde och gav bort allt hon ägde och köpte en enkel biljett till Brasilien.

Här anslöt hon sig till ett socialt projekt och byggde upp ett förlossningshus i ett av São Paulos fattigkvarter, favelan Monte Azul. Angela blev snart hela favelans hjälpande ängel. Men en del av hennes arbete bestod också i att föreläsa och undervisa, något som gjorde att hon så småningom blev omtalad i hela Brasilien.

En bok full av mod och framförallt engagemang om vad en modig kvinna kan åstadkomma under sin livstid.
Världen behöver få höra mer om modiga handlingskraftiga människor.
Angela var inte rädd för utmaningarna och hon blev mer än enbart barnmorska för innevånarna i området då hon rykte in där hon kunde göra nytta och sprida kunskap.
Hon undervisade flickor och unga kvinnor i det viktiga ämnet sexualkunskap,
samt utbildade blivande barnsköterskor.
Angelas hjärtliga
engagemang gjorde henne mycket känd och uppskattad.
Till Angelas minne efter hennes död byggdes ett nytt förlossningshus med hennes namn, Casa Angela.
Arvet efter Angela lever vidare.