Balladen om sångfåglar och ormar (Hungerspelen, #4)

The Ballad of Songbirds and Snakes (A Hunger Games Novel)
Suzanne Collins

Boken utspelar sig 64 år innan Hungerspelen-trilogin då Coriolanus Snow inför de tionde Hungerspelen blir utsedd som mentor för en kvinnlig deltagare. Det är under hans värdighet, men de får känslor för varandra. Här får vi lära känna Coriolanus innan han blev president, och boken tar upp frågor som makt, ära, pengar, prestige och våld.

Boken ger en förklaring till vad som hände innan de tre böckerna om Hungerspelen och Katniss. Vi får följa Coriolanus Snow och hans familj.
Det är intressant att få veta hur Hungerspelen fungerade på den tiden och lite spännande blir det när det mesta kastas på enda flera gånger.
Vi får följa Coriolanus Snow när han förbereder sig som mentor inför det tionde Hungerspelet. Han ska snart ta examen och mentorskapet ökar hans chans till att få ett stipendium för vidare universitetsstudier. Under slåttercermonin tilldelas mentorerna sina respektive spelare. Snow blir chockad när han upptäcker att han har blivit mentor för den kvinnliga deltagaren från Distrikt 12. Ett förnedrande uppdrag för en Snow. Nu ligger mentorns och spelarens öde i varandras händer och de måste lita på varandra för att överleva, för spelaren rent bokstavligt. Men Snow börjar få känslor för sin spelare och tummar lite på reglerna. Detta ska få oanade konsekvenser för dem båda.

Precis som med trilogin om Katniss så är den här boken en spännande berättelse från första sidan. Man får en inblick i hur den blivande presidenten för Panem har formats, vilken betydelse strävan efter ära och makt har haft i hans liv och vilket pris han har betalat för det, vilka konsekvenserna blivit. Collins vill få oss att börja tänka på vad man själv är beredd att betala för ära och makt, för pengar och prestige, för omsorgen om ens närmaste, för bevarandet av minnena av nära och kära. Och kan vi alla kanske ha en Snow inom oss? Hur kommer han fram i så fall, under vilka omständigheter? Alla är vi förmögna till att begå onda handlingar, men gör det en till en ond människa då?

Författaren diskuterar även behovet av kontroll och det sk samhällskontraktet, behovet av en civilisation, ett organiserat samhälle och betydelsen av dess frånvaro. Denna bok tycker jag är mer filosofiskt inriktad än Hungerspelstrilogin men å andra sidan behövs nog det också eftersom syftet är att ge en bild av Coriolanus Snows utveckling mot vad som komma skall. Att boken är mer filosofiskt diskuterande betyder inte att det saknas spänning; man slukar sidorna och de nästan 500 sidorna går snabbt att läsa.
Tyvärr var denna boken en besvikelse för mig. Hunger games-triologin är en av mina favoritbokserier men denna boken kom inte alls upp till den nivån som de tre andra håller. Det som var bra med boken var att man fick veta mer om hunger games historia, hur de olika momenten kommit till osv.
Tyvärr är historien svag, själva hungerspelet dåligt och alla karaktärerna är riktigt svåra att tycka om.
Positivt är dock att detta inte var en fortsättning på Katniss historia, utan att boken utspelar sig i en helt egen tid.