Källarmänniskor

Kaeldermennesker
Bok av Carsten Jensen
"Källarmänniskor" av Carsten Jensen analyserar människors rädsla för bland annat terrorism och populism. Vad händer om människor är rädda och tappar hoppet? Vilket samhälle skapas om människor är osäkra och hyser förakt mot det okända? Dessa och många andra viktiga frågor diskuteras i denna filosofiska bok om livet och samhällsutvecklingen.
3 utgåvor
Välj utgåva
KällarmänniskorSvenska - Inbunden
ISBN: 9789100179038
KällarmänniskorSvenska - E-bok
ISBN: 9789100179618
KældermenneskerDanska - Inbunden
ISBN: 9788740048612
"Källarmänniskor" av Carsten Jensen är en filosofisk bok som handlar om den stora frågan "vilka är vi?". Den analyserar denna viktiga fråga i ljuset av terrorism, populism och rädslan för framtiden. Den ifrågasätter den utveckling som skett i rädslan av populismen. Om människan är rädd och osäker resulterar det i hat och förakt mot sig själv och andra. Detta skapar ett samhälle utan hopp vilket får ödesdigra konsekvenser i form av utebliven handling. Boken behandlar de olika alternativ som finns och vad som kan göras för att undvika att detta sker.

Carsten Jensen är en författare som jag tycker är väldigt intressant. Han skriver ifrågasättande böcker som lyfter viktiga frågeställningar och samhällsproblem på ett annorlunda sätt. "Källarmänniskor" är stundvis tung, men den är väldigt läsvärd.