Herrarna satte oss hit

Bok av Elin Anna Labba
Betyg 5
Herrarna satte oss hit - en del av svensk historia

Vilken grymt bra historisk bok. Författaren har tagit del av berättelser och dokument från tvångsförflyttningarna av samer i vårt land som skedde för ett sekel sedan. Elin Anna Labba har på ett nästintill poetiskt sätt skildrat det i skrift, den del av Sveriges mörka historia som det sällan talas om. Hur samer från norra Lappland tvångsförflyttades till sydligare delar efter renbeteskonventionen år 1919 som gjorde att de renskötande samerna inte längre fick flytta med renarna till Nordnorge som man hade gjort i generationer, sedan urminnes tider, långt innan landgränserna ens fanns. Och hur detta påverkade både människor och renar - vilka konsekvenser de fattade besluten fick. Inte bara för dem som tvingades att flytta utan även för dem som redan levde där de anvisats att bo. Boken skildrar hur familjer och släkter splittrades, hur barn lämnades kvar, trygghet som gick förlorad och satte djupa spår i människor. En bok som verkligen berör och som borde vara obligatorisk för alla som läser om Sveriges historia.

Se gärna även filmen Sameblod av Amanda Kernell som berörde med sin handling kring den rasbiologiska forskningen som bedrevs i vårt land.