Jag vill inte...

Bok av Linda Björkqvist
"Hon vann kampen mot cancern!" Eller "Hon förlorade kampen mot cancern!" Hur känns det att vara förloraren? Det är det ju inte så många som vet, eftersom förlorarna inte lever längre och kan berätta. När jag fick min diagnos hade min kropp redan förlorat kampen. Jag fick aldrig någon chans att visa hur duktig jag var som försökte vinna. I december 2016 fick läraren Linda Björkqvist veta att hon hade obotlig cancer. Hon fick beskedet i en korridor på en överfull sjukhusavdelning utan någon anhörig vid sin sida. I den här boken samlas de texter hon skrev under de två år hon fick leva med sjukdomen. Hon fann tröst i att skriva, och hennes förhoppning var att någon annan skulle kunna finna tröst i att läsa hennes texter. Jag hatar när någon säger att jag är en kämpe. Eller att jag ska kämpa på! Jag tycker det känns förnedrande. Som om den som dör av sin cancer inte kämpade tillräckligt? Jag vill inte vara stark. Jag vill inte vara en kämpe. Jag vill bara ha tillbaka mitt liv! JAG VILL INTE... är en bok om känslor och tankar kring att vara döende i cancer. Boken riktar sig till personer med obotlig cancer, personer med cancer, anhöriga till personer med cancer, människor som arbetar med personer med cancer, och alla er andra som inte har någon relation till cancer. Är livet ens värt att leva när man vet att man inte får en chans att leva klart? Är det värt att genomgå hemska biverkningar, bara för att kunna förlänga livet lite till? En bok om att avbryta pensionssparandet och plocka ut pengarna, om att slänga sin anti-rynkkräm och behöva planera sin egen begravning. All förtjänst från försäljningen går till Lindas familj.
När Linda får sitt cancerbesked lämnas hon ensam med din ångest och sina känslor i en fullsatt, jäktig sjukhuskorridor. Hon ligger på golvet och gråter utan att få någon hjälp. Efter en stund ställer någon fram en skärm för att avskilja henne lite. Under skärmen syns sjukhuspersonalens skor, jäkta fram och åter men ingen stannar... Detta är nutid! Detta är Sverige! Detta är en sann historia! Detta är Lindas berättelse om hur hon aldrig fick chansen att ge cancern en match. Cancern hade redan segrat. En bok om familjens kamp, vänners svek och sjukvårdens rutiner ur en svårt cancersjuk kvinnas ögon. Det här är en bok gjord på de texter, bloggar och Facebookinlägg som Linda skrev under den tid hon levde med sin obotliga cancer och den påfrestande behandling som skulle försöka förlänga hennes liv så långt det gick.
Hårt, ärligt, rått och innerligt går boken rakt in i hjärtat!