Pojken med ärren

Bok av Marcus Eklund
Kroppen spänns instinktivt. Pojken vet vad som väntar, är bekant med det onda. Han kniper ihop ögonen när den brännande hettan från den första dövande snärten landar på skinkan. Spärrar upp ögonen, drar djupt efter andan och spänner sig allt han förmår för att stålsätta sig inför smärtan från nästa vinande rapp. Med knuten näve gnuggar han sina svidande ögon. Viskar, lågt, så att modern inte ska höra: Du lovade att hjälpa mig. Var är du? Robert arbetar som pedagog på en förskola. I hans grupp går femårige Ahmed. En förtrolig relation växer fram mellan dem båda, och när pojken berättar att han blir slagen av sin mamma beslutar sig Robert för att agera något som ska visa sig vara förenat med allvarliga risker. Snart står det klart att de övergrepp som Ahmed utsätts för bara är toppen på ett enormt isberg. Under ytan döljer sig en mörk historia, präglad av saknad, längtan, sorg, skam och grov brottslighet.
3 utgåvor
Välj utgåva
Pojken med ärrenSvenska - Pocket
ISBN: 9789178851201
Pojken med ärrenSvenska - E-bok
ISBN: 9789178851942
Pojken med ärrenSvenska - Okänt
ISBN: 9788726603286
Det är ett mycket allvarligt och sorgligt ämne som tas upp i Pojken med ärren vilket var anledningen till varför jag ville läsa boken. Dock måste jag säga att jag inte alls sympatiserade med huvudkaraktären Robert, även fast även han kommer från en svår bakgrund i boken. Bland annat så är det en väldigt "grabbig" ton i boken som inte riktigt går hem hos mig.