Barnsexhandel : kommersiell sexuell exploatering av barn

Bok av Helena Karlén
En global sexhandel pågår just nu där barns kroppar säljs som vilken annan vara som helst. Miljontals barn är offer runt om i hela världen. Efterfrågan på sex med barns kroppar är motorn till denna globala handel, en industri som är oerhört cynisk och lukrativ. Profitörerna har många ansikten och kommersen sker både i stor och liten skala, det kan vara alltifrån morfar som säljer sitt barnbarn i pokerspel till den grovt organiserade brottsligheten som tjänar miljardbelopp på offren. I Sverige upplevs frågan ofta som "ett problem någon annanstans" det vill säga i fattiga länder, eller som ett problem som inte berör oss. Situationen är dock precis tvärtom, problemet berör Sverige i högsta grad då många offer men framför allt förövare finns i Sverige. Ett stort antal svenskar köper, exploaterar och konsumerar barnpornografi på Internet där våldtäkter på små barn exponeras för upprepat tittande. Många svenskar åker utomlands och exploaterar barn för sexuella ändamål, vilket rättfärdigas med rasistiska argument. Det är svenska sexköpare som gör att trasiga flickor från bland annat Östeuropa fraktas till Sverige i människohandel. Svenska skattade pengar göder därmed direkt de organiserade grupperna och brottsligheten som delvis står bakom handeln. Svenska barn faller också offer för handeln, och många utländska minderåriga befinner sig i Sverige som offer i sexhandeln. Även om mycket kunskap saknas finns tillräckligt för att kunna förändra verkligheten för de miljontals barn som idag lever i denna nutida form av slaveri, och för att kunna skydda framtida generationers barn från att falla offer. Rigorösa juridiska ramverk finns på plats. Det första steget till förändring är ökad kunskap. Med kommersiell sexuell exploatering av barn eller "barnsexhandel" menas människohandel med barn för sexuella ändamål, barnpornografi, barn som exploateras i prostitution och barnsexturism. Boken behandlar dessa och närliggande områden, ur ett svenskt och globalt perspektiv. Boken riktar sig till personer som i sin yrkesutövning direkt eller indirekt kommer i kontakt med problemet, samt till alla som vill veta mer om barnsexhandel i världen. INNEHÅLL: - Förord av H.M. Drottning Silvia - Kommersiell sexuell exploatering av barn - Historisk bakgrund - Barnsexturism - Kommersiell sexuell exploatering av barn i samband med resande - Barnpornografi - Dokumenterade sexuella övergrepp på barn - Människohandel - Handel med barn för sexuella syften - Andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn - Juridiska ramverk - Barnen - Efterfrågan - Från ord till handling - En resa från 1989 i två decennier