Lina från Horsabol

Bok av Anna Lorentz
1830-talet i en liten by på landsbygden. Bonddottern Lina som anses ha läshuvud har blivit utsedd till läsepiga. Hon ska få resa till Växjö för att studera, med målsättningen att komma hem till sin hemsocken igen och undervisa barnen i bygden. Det är något som hon ser fram emot mycket.
I en liten svensk by på 1830-talet utspelar sig denna bygderoman. Lina är en bonddotter med läshuvud som har blivit utsedd till läsepiga. Hon ska få åka till Växjö och studera, för att sedan komma hem till hemsocknen igen och undervisa bygdens barn.
Många bönder är skeptiska till att det ska startas en folkskola. De behöver sina barn hemma på gården för arbete, och vad har bönder, drängar och pigor för nytta av att kunna läsa och skriva?
Samtidigt försöker nykterhetsföreningen, för att få slut på det extrema drickandet i bygden.

Titelkaraktären är förstås huvudperson, men boken porträtterar så otroligt många fler karaktärer där flera av dem får ta en nästan lika stor plats som huvudrollsinnehavaren själv. På så sätt ger författaren en helhetsbild av hur livet på landsbygden var på 1830-talet, och om hur det gick till när kravet på att det skulle finnas en folkskola i varje socken kom till.