Food of the Gods

Bok av Terence McKenna
Varför, som art, är människan så fascinerad av förändrade medvetenhetstillstånd? Kan förändrade tillstånd avslöja något för oss människor om vårt ursprung och vår plats i naturen? I Food of the Gods spekulerar etnobotanisten Terence McKenna om människans gamla förhållande med naturens kemikalier och hur det kan öppna dörren till det gudomliga igen.
5 utgåvor
Välj utgåva
Food Of The GodsEngelska - E-bok
ISBN: 9781407061283
Food of the GodsEngelska - Pocket
ISBN: 9780553371307
Food of the gods - Terence McKennaEngelska - Okänt
ISBN: 9780712654456
Förfataren av Food of the Goods, Terence Mckenna, var en etnobotanist och psykonaut som starkt påverkat många människors åsikter och syn på psykedeliskt medvetande. I denna bok utforskar McKenna den roll som växter, droger och förändrade medvetenhetstillstånd har spelat under den mänskliga historian. Boken delar med sig av många teorier angående människans utveckling, däribland ”Stoned Ape Theory”. McKenna kopplar i denna teori ihop den mänskliga evolutionen med användningen av slätskivlingar (en psykedelisk svamp). Hans underliggande budskap i boken är att människor måste återuppliva sin historiska relation till psykoaktiva växter för att undvika att förstöra både planeten och sig själva.

Denna bok erbjuder ett alternativt perspektiv på hur vi kan leva vårat liv. Vare sig läsaren är intresserad eller inte av psykedeliska tillstånd är denna bok definitivt läsvärd!