Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet

Bok av Åsa Wedin och Christina Hedman
Allt fler barn växer upp i flerspråkiga miljöer vilket ger särskilda förutsättningar för deras inlärningsförmåga. Denna bok beskriver hur multilitteracitet, det vill säga skriftspråksutvecklingen hos flerspråkiga elever, kan gynnas i undervisningen genom att lyfta fram goda exempel på hur lärare kan arbeta. Boken är främst anpassad för blivande och yrkesverksamma lärare.
Jag har många böcker om barns flerspråkighet och jag gillar denna eftersom den fokuserar på flerspråkighet i skolan. Alla föräldrar till två- eller flerspråkiga barn vet att det kan ställa till problem i förskolan och i skolan. Dagens samhälle är i ständig förändring och har en större språklig och etnisk mångfald. Denna bok beskriver de problem som uppstår för flerspråkiga föräldrar som möter den enspråkiga verkligheten som ofta är i förskola, skola och vuxenutbildning i Sverige. Boken belyser problematiken, men ger även en större förståelse och respekt för lärarna som ofta ställs inför situationer och utmaningar som de inte är utbildade för. Det är viktigt att komma ihåg de inte alltid har erfarenhet av flerspråkiga barn.

Den beskriver hur lärarnas agerande och övningar kan utveckla multilitteracitet hos eleverna. Stundvis är denna bok för teoretisk för min smak, samtidigt gillar jag för att den har mycket fakta, studier och teori.