Guds barmhärtighet

God's mercy = : (Guds barmhärtighet) : [a novel]
Bok av Kerstin Ekman
Svartvattnet i Jämtland är ingen plats för de svaga. Särskilt tufft är det för kvinnor och barn. Det märker snart Hillevi när hon bosätter sig i byn för att arbeta som barnmorska, och får inblick i bybornas människoöden. Hillevis livsresa går genom ett underskönt landskap där gott möter armod och där rikedom möter sorg.
Kerstin Ekman levandegör Jämtland, som bara Kerstin kan. I Guds Barmhärtighet beskrivs en tuff men också mycket mänsklig och öm värld. Det är en värld som är lika vacker och karg som den jämtska naturen självt. Genom barnmorskan Hillevis ögon får vi följa vad som döljer sig under ytan hos de människor hon möter i sin vardag, på gott och ont. Här finns mycket smärta, men också stora doser hjärta.

Få författare beskriver den hårda vardagen så eftertänksamt och samtidigt så vackert som Kerstin Ekman. I Guds Barmhärtighet beskriver hon livets mödor, men också förunderlighet på ett ypperligt sätt.