Minnestrådar

Bok av Carola Hansson
Sextio judiska ungdomar kommer till en gård utanför Falun. Här ska de lära sig jordbruk för att sedan resa vidare till en kibbutz i det blivande Israel. Men året är 1939. Kriget bryter ut och ungdomarna blir kvar i Sverige. Deras liv slås i spillror men de kämpar för att behålla sin tro och sitt framtidshopp, även i exil.
Denna augustpris-nominerade bok består av en lång intervju av en judisk kvinna i Manchester. Kvinnan kom som tonåring från Tyskland till svenska Falun på 30-talet tillsammans med sextio jämngamla för att lära sig jordbruk inför att så småningom skapa ett kibbutz i Israel. Eftersom kriget bryter ut blir de kvar längre än väntat men gruppen splittras efterhand då hälften reser till Israel. Oron för framtiden och oron för de som blivit kvar i Tyskland. Långa samtal återges där man funderar kring nationalism och sionism.
.
Den här boken föll mig inte alls i smaken. Ämnet och historien i sig känns intressant och viktig men berättelsesättet känns onödigt omständligt. Det är som att boken upptas av omkringliggande utsvävningar och sällan närmar sig kärnan av det jag vill läsa om. Långa, krångliga och märkligt detaljerade dialoger. Språket medför distans och svårigheter att anknyta till karaktärerna. Boken får 1 av 5 i betyg. Tyvärr ett bottennapp för mig. Allt detta är såklart min subjektiva uppfattning och jag hoppas att andra läsare får en mer positiv läsupplevelse.
Madame Vidal berättar om sitt liv i krigsåren under andra världskriget. Hon tillbringade barndomen/ungdomen i Königsberg inneboende hos en familj där sönerna Otto och Max lever med dina föräldrar. Ungdomarna hamnar så småningom i Sverige och Falun, där de bor i kibbutz tillsammans med flera andra ungdomar som haft möjligheten att undkomma krigets fasor.
Boken är lite segläst och man väntar på något för varje blad man läser. Och inget händer liksom.
Madame Vidal berättar hela boken igenom och det kan bli lite dom att man läser en intervju skriven av en reporter. Känns inte som en bok mer som en tjock tidning. Hade högre förväntningar på denna.