Dansa mjukt med tillvaron

Bok av Anna Kåver
Boken utgörs av författarens personliga essäer med principer för psykologiskt och existentiellt välbefinnande. Hon lyfter vikten av att vara tillåtande mot sig själv, inte ställa för höga krav samt att hitta en mening. Välbefinnande handlar om att acceptera vissa saker i livet för att kunna vara närvarande och i balans.
Anna Kåver tycker att vi ska tala mer om den psykiska hälsan. Vad är det som får människor att må bra? Genom att förstå hälsan kan vi kanske bättre förstå ohälsan. Boken är författarens svar på frågan om vad psykisk hälsa kan tänkas vara. Anna Kåver leder oss med sina egna erfarenheter och upplevelser. Med en blandning av teorier och praktiker vill hon att vi ska få möjligheten att dansa mjukt med tillvaron. Att hitta vår egen dans, med hjälp av mod, nyfikenhet, närvaro och mening.