Slakthus 5

Slaughterhouse-Five
Film från 1972 regisserad av George Roy Hill