An Essay on Free Will

Peter van Inwagen
Är verkligen determinism nödvändigt för att man ska utveckla moraliskt ansvarstagande och bli en god människa? Peter Van Inwagen utmanar tanken om fri vilja skulle vara oförenligt med determinism. Snarare vill Van Inwagen bryta helt med determinismen, istället att man ska kunna utgå från att fri vilja och goda handlingar är i sig baserade på människors inneboende egenskaper.
2 utgåvor
Välj utgåva
An Essay on Free WillEngelska - Pocket
ISBN: 9780198249245
An Essay on Free WillEngelska - Inbunden
ISBN: 9780198246244
Alla som är intresserade av fri vilja bör förr eller senare läsa Peter van Inwagens An Essay on Free Will. Det är dock inte den perfekta boken att börja med. Visserligen förklaras allting mycket noggrant, men om man inte har tillräckligt mycket bakgrundskunskaper så är det lätt att man tycker att det är självklart att van Inwagen har rätt (vilket det inte är). Dessutom bör man kunna lite logik och lite modallogik för att förstå argumenten helt och hållet.

van Inwagen diskuterar vad vi bör mena med "fri vilja" och fastnar, något förenkla uttryckt, för "förmåga att handla annorlunda än vi gör". Han argumenterar för inkompatibilism (att fri vilja är oförenlig med determinism) och för att fri vilja är nödvändig för moraliskt ansvar (båda dessa teser kan verka självklart riktiga för den som inte läst något tidigare i ämnet, men är det inte). Han lösning på oförenligheten mellan fri vilja och determinism är att förkasta determinismen och ansluta sig till åsikten att vi har fri vilja.

van Inwagens bok är en av de viktigaste och bästa som skrivits om fri vilja.