The Magical Language of Others

E. J. Koh
Genom denna memoar, full av skillnader i kultur, leder en röd tråd av familjär kärlek och smärta som tas emot av en ung kvinna som blivit lämnad av både sin mor och sin far. Istället för att se sig själv som övergedd, ser E.J. Koh sig själv som frigjord och väldigt lyckligt lottad.
2 utgåvor
Välj utgåva
The Magical Language of Others: A MemoirEngelska - Inbunden
ISBN: 9781947793385
The Magical Language of Others: A MemoirEngelska - Pocket
ISBN: 9781951142278
Denna bok, The Magical Language of Others, är ett engagerande litterärt verk om språk och dess roll i diasporan av en spridd familj som talar både från och till hjärtat.

När E.J. Koh fyller 14 så landar hennes fader ett lukrativt treårskontrakt med ett koreanskt företag i Seoul. Hennes mamma åker med honom till Korea och lämnar Koh och hennes äldre bror mer eller mindre ensamma i Kalifornien. Deras mor skriver brev till barnen på koreanska, hennes modersmål, med stundtals försök till engelska. Koh har än inte lärt sig språket och kan därmed inte skriva tillbaka. Denna memoar belyser språkets vikt inom vårt samhälle, inom familjer och mellan länder.