Kommunikation i förändringsprocesser

Bok av Catrin Johansson
Forskningsprojektet "Kommunikation i förändringsprocesser" (finansierat av bl a KK-stiftelsen) har studerat förändringsarbete i ett antal företag och hur kommunikationen om förändringarna har fungerat. Det har resulterat i den här boken, som ger ny kunskap, både teoretisk och praktisk, om kommunikation vid förändringar. I boken utvecklas nya modeller och riktlinjer för intern kommunikation vid förändringar. Läs mer Boken ger fördjupad kunskap om vilka faktorer som påverkar möjligheterna att lyckas med en förändring. Den visar att i praktiken är kommunikationen vid en förändringar en komplex process som kräver kunskap och planering. Boken fokuserar i första hand på planerade organisationsförändringar, men även kontinuerliga förändringar tas upp. Det empiriska materialet har samlats in genom observationer, intervjuer och enkäter vid de tre större svenska företag som ingår i forskningsprojektet: AstraZeneca, E.ON och SCA. Om författarna Bokens redaktörer är Catrin Johansson, Mittuniversitetet, och Mats Heide , Lunds universitet. Medverkar gör även Asta Cepaite, Malmö högskola, Christina Grandien, Mittuniversitetet, Therese Monstad, Uppsala universitet och Charlotte Simonsson, Nordisk Kommunikation AB.
Vid en nätverksträff hösten 2019 bland universitetets kommunikatörer ryckte en av dem tag i mig och påstod att hon hade en bok jag borde läsa. Hösten har jobbmässigt inneburit en stor omorganisation på min arbetsplats. Kommunikationen kring detta har, enligt min mening, inte skötts allt igenom bra.

Av ovan nämnda kommunikatörskollega i nätverket fick jag ett antal exemplar av boken Kommunikation i förändringsprocesser som Catrin Johansson och Mats Heide har varit redaktörer för. Boken är ett resultat av ett tvåårigt forskningsprojekt och den har använts i undervisningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid bland annat Uppsala universitet.

Inom forskningsprojektet med samma titel som den här boken har de inblandade tittat på förändringar i organisationerna hos tre företag och hur dessa företag har arbetat med kommunikation i och med förändringarna. Resultatet har blivit den här boken. Jag har läst den från pärm till pärm med blyertspenna i handen. Boken ger både igenkännande exempel och aha-upplevelser på främst god kommunikation, men visar också hur delvis olika de tre företagen har valt att kommunicera under processen. I samtliga fall har det handlat om planerade organisationsförändringar.

Även om boken har ett antal år på nacken är dess innehåll synnerligen aktuellt. Jag läser och suckar och stönar, jublar, stryker under, nickar etc.

Den här boken får högsta omdöme av mig, ingen tvekan alls.