Mindfulness utan flum

Bok av Åsa Nilsonne
Boken lyfter hur mindfulness kan hjälpa oss att hitta nya förhållningssätt, nya metoder att hantera det som skaver i livet. Författaren har i många år arbetat professionellt med dessa frågor och presenterar här aktuell forskning. Strategier och perspektiv kombineras med psykoterapeutiska tekniker. Fokus ligger på hur det går att bygga motståndskraft mot det som gör ont.