30 nyanser av frihet

Bok av Vanessa-Leontina Allerth och Jessica Berggren Turban
Årets ämne "frihet" är stort, brett och kan innebära en mängd olika saker för olika människor, som att finna inre ro, ta plats, slå sig fri från det som begränsar och håller tillbaka eller ta kontroll över sitt eget liv. Vi har låtit en mängd etablerade författare såväl som debutanter fritt tolka ämnet i sina bidrag. För vad är frihet om inte det? Ur den här breda repertoaren av berättelser hoppas vi att du ska hitta någonting som berör just dig. "För fjärde året i rad har Ordberoende förlag anordnat en novelltävling." "Årets tema är frihet. Berättelserna handlar ofta om upplevelser av olika sorters hinder, en inre ofrihet, begränsningar i relationer, längtan till något annat och att äntligen uppnå ett bättre liv. Det kan vara våld i nära relationer, krig, äktenskapskriser, stress, tidsbrist, viljan att förstå, att våga, att få börja skolan, oförglömliga minnen, hämnd, kvävande kärleksrelationer, mental ohälsa och utökat livsrum. Författarna visar överlag på begåvning och glädjen till det skrivna ordet lyser alltsomoftast igenom." "En variationsrik bok med lättlästa noveller utan direkt komplicerande handlingsmönster, fylld av berättarlust och intentioner som ger många inblickar i olikartade livserfarenheter och karaktärer." Skriver BTJ i sin recension
Förvisso medverkar jag själv i denna novellantologi, men jag har medvetet valt att hoppa över min egen novell och bara bedöma de övriga novellerna.

Som man förstår utifrån titeln - "#älskanoveller - 30 nyanser av frihet" - har de olika författarna och novellisterna tolkat temat "frihet" på olika sätt. Några noveller handlade om kvinnor som på olika sätt utsattes för fysisk och psykisk misshandel. Det var intressant att läsa alla dessa olika noveller, även om inte alla föll mig helt i smaken. Det fanns dock flera noveller som jag tyckte utmärkte sig på ett eller annat sätt och nedan nämnda noveller är ett urval av dessa.

Linda Bonaventura Åbergs novell "Kärleksburen" berörde mig väldigt mycket och jag kände att det hade kunnat vara mig som hon skrev om. Benny Fröjds novell "Annektering" fick mig att dra på munnen och i slutet skrattade jag rakt ut. Novellen "En kopp te, älskling?" (som Cecilia Hultberg har skrivit) hade en oväntad twist på slutet, som fick mig att le. Även Rose Tillberg Mattssons "Vinterfiske" hade en för mig oväntad twist - som definitivt lyfte novellen. Jag rös av obehag när jag läste Karolina Larssons välskrivna novell "Schackmatt".

Över lag var novellerna välskrivna och intressanta. Läs dem gärna.