Petras bilder, #5

Här. Hand. Häller

Bok av Torhild Elisabet Sandberg
Petra bryter armen när hon faller från skolans klätterställning men får bara skäll, av föräldrarna, fröken och rektorn, när hon försöker att förhindra att andra barn gör sig lika illa genom att genomföra en protestaktion. Men till slut lyckas hon få de vuxna att lyssna. Boken Här. Hand. Häller ingår i serien Petras bilder som introducerar konst för barn på ett lättillgängligt sätt. Delarna är fristående. I den här femte delen lär sig Petra mer om samtidskonst tillsammans med grannen Fredrika. De samtalar om verk som består av performance och om pissoaren som vände upp och ner på hela konstbegreppet.
Petra leker i klätterställningen men den är trasig och har sprickor i sig, detta resulterar att Petra ramlar och slår sig illa, hon bryter armen och känner sig väldigt ledsen över händelsen. När Petra får se ett reportage med flickor som springer runt som hästar och får höra att det är konst, blir hon förvirrad... Konst? Det är väl bilder och målningar ändå, inte kan det vara något sånt där, flickor som leker. I sin förvirring frågar hon Fredrika, grannen, om vad för konst det är. Fredrika menar att det är samtidskonst.

"Samtidskonst är något som görs just nu. Och ibland är det faktiskt inget som kan ses. Ibland när konstnärerna jobbar så blir det ingen sak, ingen målning eller pryl. Det viktigaste är i stället det som konstnären har tänkt eller gjort i ett visst ögonblick."

Torhild skriver om ett antal exemplen om samtidskonst och dess stora bredd. Det är väldigt fascinerande och givande att se hur konst har utvecklats och hur det mottages från respektive publik. Samtidskonst är något finurligt och ibland knepigt, man måste förstå budskapet och ibland verkar det inte finnas något. Men det var väldigt intressant att vara lika förvirrad som Petra när hon lär sig om samtidskonsten och dess storhet i den moderna tiden.

Samtidskonst i denna bok är något som förändras men också har makten att förändra.