Morden i Oxford

The Oxford Murders
Bok av Guillermo Martínez
En äldre kvinna som en gång i tiden hjälpt till att tolka Enigma koden hittas mördad. Strax innan det sker får den kände matematikprofessorn Arthur Seldom på Oxford Universitet ett anonymt meddelande. På en diskret lapp är en matematisk symbol ritad samt adress till mordplatsen och orden "Den första i serien". Anledningen till att Seldom för meddelandena måste bero på att han skrivit en känd bok om seriemord kopplat till logik och sannolikhet. Det andra mordet visar att mördarens mordmetod medvetet är riktad till matematiker, och att han är en bildad person med storhetsvansinne. Men vad försöker han tillkännage? Varför symbolerna? Vilken matematisk ekvation måste räknas ut för att stoppa honom? En intelligent pusseldeckare med en elegant enkelhet. Just när du tycker dig ana att du har allting klart för dig förstår du att inget är som du trodde!
Trots de många matematiska teorierna är boken skriven på ett relativt lättläst sätt och den gick rätt snabbt att läsa. Jag hade väldigt svårt att knyta an till huvudkaraktären då jag fann hans karaktär smått motbjudande i vissa lägen. När han inspekterade kvinnor till exempel. Men nu är det ju inte kvinnosynen som är det centrala i boken utan jakten på en mördare. Och i det avseendet levererade boken. Det var en lagom fartfylld jakt på en mördare som tilltalade mig. Jag gillade att det var tänkandet som var i fokus. Och tvisten på slutet var helt i min smak.