Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok

Bok av Lena Alfredsson
Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Gör det lätt att variera undervisningen I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag: * Aktivitet, Historik och Tema * Problemlösning * Kan du det här? * Blandade övningar * Repetition * Svar, ledtrådar och lösningar * Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben Programanpassat innehåll I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Blå serie Blå serie för NA och TE är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurserna i c-spåret.
3 utgåvor
Välj utgåva
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok, andra upplaganSvenska - Pocket
ISBN: 9789127441699
Matematik 5000Svenska - Pocket
ISBN: 9789127426337
En bok som lär ut matematik (som skulle få många att bli förvirrade) för matematik 5 på gymnasiet. Denna boken lär ut innehållet på ett lärorikt sätt samtidigt som att den inte gör det allt för krångligt. Självklart har man läst mycket matte innan man tar sig an denna bok men den är uppbyggd som de andra böckerna i samma serie. Vilket gör att det blir lättare att förstå denna om man har jobbat med de tidigare böckerna