Storasyster, lillebror och andra platser i syskonskaran

Forstå dit ophav - og bliv fri
Bok av Oluf Martensen-Larsen
Ny utgåva Varför blir man den man blir? Vår plats i syskonskaran har stor betydelse för hur vi kommer att bli, vem vi förälskar oss i, med vem vi kommer att leva lyckligt eller olyckligt vilken utbildning och vilket arbete vi får och hur vår levnadsbana formas. Tidigare har boken utgivits med titeln Familjemönster och personlighet och sålt i över tjugotusen exemplar. De intressanta teorier som läggs fram här bygger på Oluf Martensen-Larsens kartläggning av femtontusen svenskars och danskars släktförhållanden. Vi kommer hela livet att alltid vara starkt präglade av vår familjebakgrund, om vi har enbart bröder eller en bara systrar, om vi är äldst, yngst eller kommer i mitten, om vi är inklämda och har fått alltför liten tid och plats eller om vi är födda med flera års avstånd till yngre och äldre syskon. Oluf Martensen-Larsens forskning visar också hur våra liv påverkas av våra förfäders plats i syskonskaran. Med hjälp av speciella släktscheman kan man kartlägga sitt familjemönster och på så vis få en djupare och mer nyanserad förståelse för varför man blir den man blir. Översättning Hans O Sjöström
Mycket intressant, om än något daterad, läsning om hur släktförhållanden och syskonskarors sammansättning påverkar hur man blir. Särskilt spännande var det att läsa om satellitöverföring där en förälder omedvetet ser sin far eller mor i sitt barn och försöker ge barnet samma egenskaper. I avsnittet om partnerval lärde jag mig även att man tenderar att omedvetet ersätta en gren av släkten som gått förlorad, i sitt val av partner, t.ex. kanske man fattar tycke för någon som liknar morfar och på så vis fyller hans roll (även om man inte nödvändigtvis träffat morfadern).

Kvinnor verkar också hamna i en brännpunkt i livet när de blir lika gamla som deras mor var när hon födde dem. Kvinnan får då ett plötsligt behov av förändring och kanske skaffar barn eller beger sig på någon resa.

Tycker dock att avsnittet om storfamiljer var något kort och hade ännu mer velat läsa om hur det påverkar en att växa upp i en stor syskonskara. Jag som fjärdebarn i en fembarnsskara, tredje dotter mellan två bröder kunde inte känna igen mig i någon av beskrivningarna och uppfattar att boken tyvärr inte kunde lära mig så mycket om mig själv, även om jag kunde lära mig saker om andra syskon och släktingar.

En bok väl värd att läsa om när nästa generation växer fram eller i rent släktforsknings