V som i väpplarna

Bok av Micaela Favilla
Materialet är tydligt med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen använder som förlängning på de gemensamma aktiviteterna. Handledning allt som behövs för pedagogen Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. Handledningen innehåller också en mängd kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna. Min bok barnens egen arbetsbok Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och fördjupar arbetet som finns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan även visas upp vid utvecklingssamtalet för att göra föräldrarna delaktiga. Observera att i en del av övningarna ska barnen klistra in bilder. Dessa finns som kopieringsunderlag i handledningen. V som i väpplarna Högläsningsbok I kapitelboken V som i väpplarna får vi lära känna väpplarna Abbe, Tuva, Plussan och Sam. Vi får följa Väpplarna när de tränar på att bli riktiga superhjältar. Under historiens gång får de användning för det som var och en är intresserad av och till slut upptäcker de att de blir ett riktigt superhjälteteam när de lär sig att dela med sig av sina kunskaper och att vara bra kompisar. Boken består korta kapitel och är rikt illustrerad. V som i väpplarna kan läsas helt fristående men passar också att använda parallellt med arbetet.
I denna bok får vi träffa de små figurerna Väpplarna. De bor tillsammans i skogen och har alla var sitt specialområde. En av dem älskar djur och natur, en bokstäver och läsning, en siffror och ordning och en som framförallt är en bra kompis med empati och samspel.
Tillsammans bestämmer de sig för att bli superhjältar och lägger upp en plan på vad man behöver kunna som superhjältar.
De börjar träna men det blir en del krockar mellan vännerna fram tills de kommer på vad en riktig superhjälte egentligen är allra duktigast på. För att bli ett riktigt superhjälteteam så behöver de ta del av varandras kunskaper och ta hand om varandra som riktigt bra vänner.

Detta är en bok som går att läsa fristående som en berättelse men framförallt så är det ett läromedel som ska användas ihop med lärarhandledningen och häftet ”Väpplarna - min bok” med förskolans äldsta barn. Där är tanken att arbetet med Väpplarna ska utmana de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel.

Jag tyckte till en början att detta lät väldigt bra och att huvudboken verkade rolig. Boken är uppdelade i 14 kapitel som kändes lämpliga att läsa ett i taget samtidigt som man arbetade med boken tillsammans med barnen.
Nu har jag inte gjort detta, utan enbart läst boken högt för min 6,5-åring som alltså är snäppet äldre än den tänkta målgruppen. Men efter det så kände jag mig inte lika inspirerad till att arbeta med boken i förskolan.
Berättelsen känns lite väl tillrättalagd och inte ens min 6,5-åring fångades riktigt av den. För mig som jobbar i ett utsatt område när vi behöver arbeta mycket med barnens svenskakunskaper känns boken alldeles för svår och jag undrar om inte boken hade varit för svår även för många andra barngrupper när de gick sista året på förskolan.

Oavsett fångades ingen av oss här hemma riktigt av boken och min erfarenhet är att de bästa böckerna att arbeta med är de som verkligen fångar barnen. Sen hittar man alltid vägar att fortsätta utforska boken genom barnens intressen, tankar och funderingar.

En fin bok men som inte fångade oss. Kanske har andra förskollärare haft fantastiska projekt med denna bok? Isåfall får ni gärna kommentera inlägget med era erfarenheter!